Karta konwentowicza

🌟 Karta Konwentowicza 🌟

Przedstawiamy Wam wzór Karty Konwentowicza/zgody rodzica, która będzie obowiązywać na Twilightmeecie.

https://bit.ly/karta_VIITM oraz na naszej stronie internetowej.

Każda osoba niepełnoletnia zainteresowana udziałem w naszym konwencie jest zobowiązana przynieść ze sobą uzupełnioną i podpisaną przez opiekuna prawnego Kartę Konwentowicza ✏

Jeżeli nie ma możliwości wydruku powyższego wzoru, to prosimy o przepisanie jego pełnej treści na kartkę (poza uwagą). Samo „Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konwencie VII Twilightmeet” + podpis NIE wystarczy 🚫

‼️ UWAGA ‼️
Kartę Konwentowicza należy okazać przy odbiorze akredytacji, a następnie nosić przez cały czas trwania konwentu ze sobą, w miejscu dostępnym dla personelu medycznego. Obsługa wydarzenia ma prawo skontrolować, czy osoba posiada ze sobą Kartę Konwentowicza, nie ma jednak prawa jej zatrzymać.


#vii_twilightmeet

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *